Smjer magnetiziranja

Zajednički smjer magnetiziranja

Magnet će pokazati ili otpustiti dio svoje sačuvane energije kada povlači prema nečemu ili se pričvršćuje za nešto, a zatim će sačuvati ili pohraniti energiju koju korisnik koristi kada ga povlači.Svaki magnet ima stranu usmjerenu prema sjeveru i stranu prema jugu na suprotnim krajevima.Sjeverna strana jednog magneta uvijek će biti privučena prema južnoj strani drugog magneta.

Uobičajeni smjer magnetiziranja prikazan je na slici ispod:

1> Magnet u obliku diska, cilindra i prstena može se magnetizirati aksijalno ili dijametralno.

2> Magneti pravokutnog oblika mogu se magnetizirati kroz debljinu, duljinu ili širinu.

3> Magneti u obliku luka mogu se magnetizirati dijametralno, kroz širinu ili debljinu.

Poseban smjer magnetizacije može se prilagoditi prema potrebi.

mag